Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm a tiszakécskei Városi Óvodák és Bölcsőde honlapján.


Az alábbiakban a Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk és a Bölcsőde Szakmai Programja alapján végzett munkánkat, eredményeinket szeretnénk megismertetni Önnel. Óvodai és bölcsődei nevelésünk gyermekközpontú, befogadó. Gyermekképünk a derűs, testileg-lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, harmonikusan fejlődő gyermek. A bölcsődében a családi nevelés értékeit tiszteletben tartva, azt erősítve látjuk el a gyermekek gondozását, nevelését.


Óvodáinkban esztétikus, családias légkörben, a játék elsődleges szerepét szem előtt tartva, sokszínű és változatos tevékenységeken keresztül fejlesztjük a gyermekek képességeit, jártasságait. A gondolkodásra nevelés, a problémaközpontúság, a felfedeztető ismeretszerzés központi szerepet kap nevelőmunkánkban. A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének, szociokulturális hátterének figyelembevételére nagy hangsúlyt fektetünk. A nevelésben alkalmazott pedagógiai módszereink a gyermek személyiségéhez igazodnak.


A családokkal való szoros kapcsolattartásra törekszünk, hiszen csak akkor működhetünk eredményesen, ha a szülők is ismerik pedagógiai programunkat és azonosulni tudnak céljainkkal.


Kérem, tekintse meg honlapunkat!